Radno vreme: radnim danima od 08:00 do 19:00 časova, subotom od 08:00 do 14:00 časova, nedeljom od 09:00 do 12:00 časova.

Dobrodošli u Laboratoriju Beograd!

Dozvolite da Vas ukratko upoznamo sa procesom rada u laboratoriji

1. Uzorkovanje

Osnovni pribor za uzorkovanje krvi čine rukavice, odgovarajuće epruvete, igle različitih veličina, stalci za prikupljanje epruveta, dezinfekcijsko sredstvo, sterilni jastučići vate, flasteri, poveska, posude za odbacivanje upotrebljenih igala, vodootporan flomaster, lancete različitih veličina,... Uzorkovanje se može obaviti u prostorijama laboratorije ili na terenu.

2. Obrada uzoraka

Proces uzorkovanja materijala nastavlja se obeležavanjem i evidentiranjem u protokole laboratorije, nakon čega se obavlja dalja priprema biološkog materijala za određivanje zadatih parametara.

3. Analiza

Laboratorija je opremljena savremenom analizatorima renomiranih svetskih proizvođača, računarima i ostalim uređajima neophodnim za efikasan rad. Pomenuta laboratorijska oprema omogućava obradu velikog broja uzoraka, kao i veliki broj hematoloških, biohemijskih, seroloških i mnogih drugih analiza.

4. Izdavanje rezultata

Nakon odgovarajućeg procesa analize uzoraka pristupa se kontroli dobijenih rezultata od strane stručnog lica i izdavanju istih. Rezultati se mogu preuzeti lično u štampanoj formi, kao i putem faksa ili elektronske pošte.

Kontakt

Radno vreme

radnim danima od 08:00 do 19:00 časova

subotom od 08:00 do 14:00 časova

nedeljom od 09:00 do 12:00 časova

Adresa

Mije Kovačevića 10v

11060 Palilula, Beograd, Srbija

Telefoni

+381 11 2752 527

+381 11 2088 200

+381 65 3291 741

+381 65 3338 384

E-mail

Email: LabBgd@gmail.com

Web

www.Laboratorija-Beograd.co.rs

Poslovni podaci

Laboratorija za medicinsku biohemiju "Beograd"

PIB: 104353102

Matični broj: 60127727